خداوند میفرماید:

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء"
(مردان بر زنان سرپرست و نگهبانند)

-این سرپرستی در سخن پروردگار متعال به معنای مسئولیت پذیری و تکلیف و وظیفه است، نه لذت بردن از تسلط و ریاست.

??بنابراین کسی که رگ گردنش برای دنیا ورم می‌کند اما نسبت به دین خانواده‌اش سهل انگاری می‌کند، این سرپرستی را وارونه فهمیده است.